Aanvullende vertalingen try, try to do sth vi (strive) proberen onoverg. Ww I try to do my best. Samengestelde woorden: aim at vtr phrasal insep figurative (to have as a goal) streven naar ww vz tot doel stellen frase aim at the moon, and you'll surely hit the stars! Court, court sth vtr (attempt to achieve) streven naar wk vz she courted fame by trying to act. Seek to do sth v expr formal (attempt or wish to do sth) trachten, pogen overg. Ww streven naar wwvz i seek to restore my honour. Ww vz streven naar wwvz i always strive hard to finish my assignments before i go to bed.

streven naar engels church. Ambition n (adventurousness) ambitie nw de streven nw het, ont. Endeavor (us endeavour (UK) n uncountable (effort) streven nw het, ont. Drive vi (strive) streven onoverg. Ww Although not naturally gifted, she is always driving to succeed.

Strive vi (exert oneself) streven naar ww vz zich inspannen voor. Ww vz je best doen voor Strive for success. Aspire to sth vi prep (strive for sth) streven naar ww vz ambiëren overg. Ww Any writer who aspires to greatness should study the classics. Strive for sth vi prep (work hard to achieve) streven naar wwvz i strive for perfection when I write. Try for sth vtr phrasal insep informal (attempt to attain) streven naar ww vz proberen te bereiken wwww he wanted to try for a bachelor's Degree. Aim at vtr phrasal insep figurative (to have as a goal) streven naar ww vz tot doel stellen frase aim at the moon, and you'll surely hit the stars! Aanvullende vertalingen court, court sth vtr (attempt to achieve) streven naar wk vz she courted fame by trying to act. WordReference English-Dutch Dictionary 2018: voornaamste vertalingen streven nw het (ambitie) striving pursuit ambition, aspiration, aim streven naar onoverg. Ww (proberen te bereiken) strive aspire aim overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek voornaamste vertalingen target n (objective, goal) doel, richtpunt, streefdoel nw het streven nw het, huid ont.

streven naar engels

Streven naar - nederlands-, engels, woordenboek


38 terms bereiken achieve streven naar aim for tussen atleet athlete kostschool boarding school schaken dichtbij close to prestatiegericht competitive uithoudingsvermogen endurance precies exactly volhouden keep up genoeg plenty opzij zetten put aside opofferen sacrifice slechte verliezer sour loser avondmaaltijd boter kaas en lycium eieren tic-tac-toe. Bekijk ook: Instellingen: Klik op woord: wordt vertaald doet niets. Recente zoekopdrachten: Links: links, eén face of meer forumdiscussies komen exact overeen met de zoekterm in context afbeeldingen, wR Apps: Android iphone, word of the day. WordReference English-Dutch Dictionary 2018: voornaamste vertalingen streven naar wwvz (nastreven, beogen) strive for vi prep aspire aim to vi prep, overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek. Voornaamste vertalingen seek to do sth v expr formal (attempt or wish to do sth) trachten, pogen overg. Ww streven naar wwvz, i seek to restore my honour. Strive hard to do sth v expr (make a great effort to) zich inspannen. Ww vz streven naar wwvz, i always strive hard to finish my assignments before i go to bed.

Engelse literatuur - wikipedia


Naar streven 286 streven naar vrede 69 streven naar een betere 67 streven naar duurzame 63 naar te streven 60 streven naar verbetering.

streven naar engels

The wish for peace and cooperation stability gesichtscreme is of historic importance. We streven naar een ware pan-Europese markt. We are looking for a genuine pan-European single market. Uiteraard moeten we streven naar het beste partnerschap. Naturally, we should aim to establish the best possible partnership with them. We moeten gewoon streven naar verbale oplossingen.

We just need to keep striving for verbal resolution. Beide strategieën moeten stroken met het overkoepelende streven naar duurzame ontwikkeling. The two strategies must be coherent under the overarching objective of long-term sustainable development. Er zijn geen resultaten chirurgie gevonden voor deze term. Verstreken tijd: 159.

Engels en de beer Industrial Automation Solutions

Ook de verenigde Staten streven naar aanscherping van imo-overeenkomsten. The United States is also seeking to tighten up imo agreements. Jou streven naar respect maakt m'n leven moeilijker. Your need for street cred is making my life difficult. Dit lukt alleen als wij streven naar gemeenschappelijke vetten europese verdedigingsstructuren. And that will only happen if we move towards common European defence structures. We moeten streven naar de toekomst. We must look to the future, and yet. Het streven naar vrede en samenwerkingsstabiliteit is historisch.

streven naar engels

Engels taalschool in Malta

Wherever possible, the eu should strive for internationally agreed standards. li Chang Yen wil iedere beschaafde natie geruststellen dat wij zullen blijven streven naar wereldvrede. Li chang Yen wants to mesogun reassure every civilised nation that we will continue to strive for world peace. Daarnaast moeten wij streven naar vrede en ontwikkeling in de crisishaarden van de wereld. Peace and development in the areas of the world facing crisis are also what we must strive for. Ze vinden uw streven naar precisie onrealistisch. They think your quest for.

Member States may pursue and extend existing intergovernmental cooperation in order to achieve the objectives of this directive. Het is in dit verband van cruciaal belang dat wij streven naar continuïteit. In this context it is crucial that we laser aim for continuity. De uitvoeringsmaatregelen voor de kennisgeving moeten streven naar een maximale harmonisering. The implementing measures regarding the notification letter should aim for as much harmonisation as possible. We streven naar diversiteit en een eeneiige tweeling ontbreekt nog. We do strive for diversity at Barcliff. Identical twins could be interesting. Waar mogelijk moet de eu streven naar internationale normen.

Friedrich, engels (1885 over de geschiedenis van

Publiciteit Publiciteit Publiciteit, uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Suggesties, ook d10-verbrandingsinstallaties moeten streven naar een hoge energie-efficiëntie. Also d 10 incinerators should strive for high energy efficiency. Voor de komende vier jaar, moeten jullie streven naar perfectie. For the next four years, you must strive for perfection. De lidstaten kunnen streven naar intergouvernementele samenwerking en deze uitbreiden om mixto de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken.

Streven naar engels
Rated 4/5 based on 569 reviews